Projekt Aktywność popłaca

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE

Cel projektu: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji, integracji społecznej i  zawodowej.

Okres realizacji: 14 listopada 2017 – 30 września 2020.

Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Partnerzy: CIS Krasnystaw

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
1.440.285,80 zł
 • Wnioskowane dofinansowanie – 1.224.242,93 zł
 • Wkład własny – 216.042,87 zł
 • Zadanie nr 3 – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – 327.600,00 zł
 • Realizator CIS: zadanie 3 – 26,76% dofinansowania UE

 

GRUPA DOCELOWA: klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie: osoby pozostające poza rynkiem pracy, w wieku 21-58 lat, pozostające bez zatrudnienia, posiadające problemy społeczne, niskie kwalifikacje, niepełnosprawność.

ZAKRES INTERWENCJI: Aktywne włączanie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

TYP OBSZARU REALIZACJI: Małe obszary miejskie ( o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia).

Aktywizacja zawodowa - zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej realizowane w grupach:

 • Grupa ogrodniczo - porządkowa - 4 kobiety
 • Grupa stolarsko - remontowa – 2 mężczyzn
 • Grupa poligraficzno-introligatorska – 4 kobiety

 

loading...

pOLIGRAFICZNO - INTROLIGATORSKA

Grupa poligraficzno-introligatorska

Stolarsko - remontowa

Grupa stolarsko - remontowa

Ogrodniczo - porządkowa

Grupa ogrodniczo - porządkowa
GRUPA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA
4 osoby (4 K)

Zakres materiału:

 • nauka podstaw poligrafii i introligatorni;
 • nauka podstaw grafiki komputerowej;
 • wykonywanie wydruków na różnych materiałach metodą sublimacji i  termotransferu;
 • wykonywanie nadruków na kubkach, koszulkach, gadżetach metodą sublimacji;
 • wykonywanie wydruków: plakaty, kartki świąteczne, widokówki;

 

Grupa poligraficzno-introligatorska

wykonywanie wydruków: plakaty, kartki świąteczne, widokówki

wykonywanie wydruków na różnych materiałach
wykonywanie wydruków na różnych materiałach
nauka podstaw poligrafii i introligatorni
nauka podstaw poligrafii i introligatorni
GRUPA STOLARSKO - REMONTOWA
2 OSOBY (2 mężczyzn)

Zakres materiału:

 • charakterystyka drewna i materiałów drewnopochodnych;
 • ręczna obróbka drewna przy pomocy elektronarzędzi;
 • techniki remontowe lokalu mieszkalnego.

 

techniki remontowe
techniki remontowe
techniki remontowe lokalu mieszkalnego.
techniki remontowe lokalu mieszkalnego.
ręczna obróbka drewna przy pomocy elektronarzędzi
ręczna obróbka drewna przy pomocy elektronarzędzi
GRUPA OGRODNICZO - PORZĄDKOWA
4 OSOBY (4 Kobiety)

Zakres materiału:

 • zakładanie i pielęgnacja trawnika: przygotowanie podłoża, dobranie gatunków traw, siew, nawodnienie, nawożenie i pielęgnacja;
 • zakładanie ogrodu: wymagania glebowe roślin, zapotrzebowanie roślin w wodę, nawożenie;
 • pielęgnacja ogrodu i trawnika w zależności od pory roku – omówienie i  charakterystyka nawozów stosowanych w ogrodzie;
 • środki chemiczne używane w ogrodzie.

 

pielęgnacja ogrodu i trawnika
pielęgnacja ogrodu i trawnika
Grupa ogrodniczo - porządkowa

środki chemiczne używane w ogrodzie

Grupa ogrodniczo - porządkowa

obsługa urządzeń i sprzętu do prac ogrodowych