Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie prowadzi nabór w sposób ciągły czyli zainteresowana osoba może złożyć formularz zgłoszeniowy w każdej chwili.

Prosimy o pobranie odpowiedniego formularza/formularzy z listy poniżej oraz złożenie go w biurze Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie przy ulicy Sikorskiego 10.

 

Program Reintegracji Społecznej i zawodowej CIS

  Formularz zgłoszeniowy do programu reintegracji społecznej i zawodowej